Embassy of Australia
     
  Add.: No. 21, Dong Zhi Men Wai Da Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 2331
  Fax: + 86 - 10 - 6532 4605
  Web site: http://www.austemb.org.cn
     
Embassy of Austria
     
  Add.: No. 5, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai
  Phone: + 86 - 10 - 6532 2061
  Fax: + 86 - 10 - 6532 1505
     
Embassy of Belgium
     
  Add.: No. 6, San Li Tun Lu, Chaoyang District
  Phone: + 86 - 10 - 6532 1736
  Fax: + 86 - 10 - 6532 5097
  Web site: http://www.diplobel.org
     
Embassy of Canada
  Add.: No. 19, Dong Zhi Men Wai Da Jie
  Phone: + 86 - 10 - 6532 3536
  Fax: + 86 - 10 - 6532 4311
  Web site: http://www.beijing.gc.ca
     
Embassy of Finnland
  Add.: 26/F, South Tower Beijing Kerry Center, No.1 Guang Hua Lu
  Phone: + 86 - 10 - 8529 8541
  Fax: + 86 - 10 - 8529 8547
  Web site: http://www.finnland-in-china.com
     
Embassy of France
  Add.: No. 3, Dong San Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 1331
  Fax: + 86 - 10 - 6532 4841
  Web site: http://www.ambafrance-cn.org
     
German Embassy
  Add.: No. 17, Dong Zhi Men Wai Da Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 8532 9000
  Fax: + 86 - 10 - 6532
  Web site: http://www.deutschebotschaft-china.org
     
Embassy of Hungary
  Add.: No. 10, Dong San Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 1431
  Fax: + 86 - 10 - 6532 5053
  Web site: http://www.huemb.org.cn
     
Embassy of Ireland
  Add.: No. 3, Ritan Dong Lu
  Phone: + 86 - 10 - 6532 2691
  Fax: + 86 - 10 - 6532 6857
  Web site: http://www.ireland-china.com.cn
     
Embassy of Italy
  Add.: No. 2, Dong Er Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 2132
  Fax: + 86 - 10 - 6532 4676
  Web site: http://www.italianembassy.org.cn
     
Embassy of Spain
  Add.: No. 9, San Li Tun Lu
  Phone: + 86 - 10 - 6532 1986
  Fax: + 86 - 10 - 6532 3401
     
Embassy of Netherlands
  Add.: No.4, Liang Ma He Nan Lu
  Phone: + 86 - 10 - 6532 1131
  Fax: + 86 - 10 - 6532 4689
  Web site: http://www.nlembassypek.org
     
Embassy of Sweden
  Add.: No. 3, Dong Zhi Men Wai Jie
  Phone: + 86 - 10 - 6532 9790
  Fax: + 86 - 10 - 6532 5008
     
Embassy of Switzerland
  Add.: No. 3, Dong Wu Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 2736
  Fax: + 86 - 10 - 6532 4353
  Web site: http://www.eda.admin.ch/beijing
     
Embassy of Turkey
  Add.: No. 9, Dong Wu Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 1715
  Fax: + 86 - 10 - 6532
     
Embassy of Norway
  Add.: No. 1, Dong Yi Jie, San Li Tun
  Phone: + 86 - 10 - 6532 2261
  Fax: + 86 - 10 - 6532 2392
  Web site: http://www.norway.org.cn
     
Embassy of Poland
  Add.: No. 1, Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai
  Phone: + 86 - 10 - 6532 5580
  Fax: + 86 - 10 - 6532
     
Embassy of United Kingdom (Britsh)
  Add.: No. 11, Guang Hua Lu, Jianguomen
  Phone: + 86 - 10 - 5192 4000
  Fax: + 86 - 10 - 6532 1937
  Web site: http://www.britishembassy.org.cn
     
Embassy of United States of America
  Add.: No. 2, Xiu Shui Dong Jie, Jian Guo Men Wai
  Phone: + 86 - 10 - 6532 3831
  Fax: + 86 - 10 - 6532 5141
  Web site: http://www.usembassy-china.org.cn